Dla niedowidzących Rozmiar tekstu:AAA
Om bolaget & ägarstruktur

ORLEN Capital är ett publikt aktiebolag bildat i juni 2014 med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en koncernintern leverantör av finansiella tjänster och är en del av polska ORLEN Capital Group vilka är starkt integrerade i sektorerna downstream, upstream and retail. Koncernen ägs av PKN ORLEN S.A., en ledande aktör inom downstream-sektorn i Central-och Östeuropa.

ORLEN Capital AB är helägt av PKN ORLEN S.A.

 
 

ORLEN-Gruppens märken