Dla niedowidzących Rozmiar tekstu:AAA
Sammanfattning av PKN ORLEN obligationsemissionskostnader

27-06-2014  

PKN ORLEN har gjort en slutgiltig beräkning av de totala kostnaderna för att utföra sitt värdepappersprogram. Programmet innefattar sex obligationsserier och bolaget erbjöd investerare totalt 10 miljoner obligationer med ett nominellt värde på PLN 100 per obligation.
 
Bolagets inbjudan till att investera i obligationer med fast och rörlig ränta med en löptid på 4-6 år var anpassad till olika investerarnas förväntningar och skapade en enorm efterfrågan, vilket är ett tecken på investerarnas osvikliga intresse för räntebärande värdepapper från trovärdiga emittenter. De sammanlagda kostnaderna för förberedelse av prospekt, obligationsemissionen och genomförande av marknadsföringskampanj uppgick till cirka PLN 8.3 miljoner och resulterade i att bolaget får tillgång till PLN 1 miljard i likvida medel, med en årlig kostnad på PLN 0,20 per obligation. Sett till relationen mellan kostnader och intäkter har det visat sig att kapitalanskaffning genom en obligationsemission på den publika marknaden i Polen var ett klokt val av finansieringskälla.
 
PKN ORLEN:s partners i alla frågor rörande obligationerna var: UniCredit CAIB Poland SA, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego och Bank Pekao SA. Distributörer var: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion och Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Advokatbyråer var: Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz jag Wspolnicy Sp.k. och Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspolnicy Sp.k.

« Atervänd
 
 
 

ORLEN-Gruppens märken